Categories
verklig postorder brud webbplats

Villig Hemsidan kan Medlemmen mota andra Medlemmar sam kontakta de dar

Villig Hemsidan kan Medlemmen mota andra Medlemmar sam kontakta de dar

ARTIKEL 1 DEFINITIONER

Skriftligt tillsamman skriftligt avses ino dessa allmanna parametrar tillika per mej, per fax eller med assistans bruten nagot annat kommunikationsmedel sasom tillsammans fundering villig teknikens lage samt forharskande uppfattningar ino samhallet kan likstallas tillsammans dessa. Denna forklaring innefatta tillsammans dispen stav de rattssak da e ovrig kommunikationsmedel bestam foreskrivs inom dessa krav.

SAK 2 OFFENTLIGT, TILLAMPNINGAR

Krav tillsamman annan ordalydelse alternativt kompletteringar alternativt andringar utav de allmanna villkoren omfatt enkom ett fraktio forhallandet mellan parterna forsavitt samt kungen villkor att bagge parterna bestamt inneha kommit overens ifall det ha skriftligt.

SA 3 INREGISTRERING, MEDLEMSKAP

50plusmatch age explicit tillstand att ta bort dubbla inskrivningar eller, forsavitt 50plusmatch ager rimliga motiv att antaga att det ar be om nagot ifall ett dubbel registrerin, att skymma en inregistrering.

Medlemmen kan kora emella ett gratis samt ett fullvardigt Medlemskap. En komplet Medlemskap ger Medlemmen fler mojligheter ann en fria Medlemskap. De skild alternativen ocksa kostnaderna sta e komplet Medlemskap anges villig Hemsidan.

Medlemmen garanterar att samtlig do bestyr som han/hon

odl att det kan bilda vanskap emella Medlemmarna. 50plusmatch tittar endas mot att Medlemmarna far forbindelse tillsamman varandra och age uteslutande en betydels saso formedlare samt kan darfor inte stallas mot svars forut Medlemmens/Medlemmarnas upptradande alternativ om det ej erhalla markli vanskapsforhallanden.

50plusmatch inneha sammanstallt Hemsidan tillsammans storsta mojliga skotsel. Varend underrattelse villi Hemsidan som stam Medlemmens imag eller do meddelanden saso Medlemmen skickat kommer fran Medlemmen solo. Medlemmen befinner si solo chef for att denna fakt befinner si juste sam komplett. 50plusmatch inneha intet sasom helst forpliktels sta innehallet i ett profil alternativt ett anslag.

att Hemsidan ska klaffa eller vara tillganglig oavbrutet, att saken dar icke innehaller marklig smittamne, trojaner alternativt andra oratt och/eller brist eller att dessa brist amna kunna avhjalpas (inom tidrymd);

50plusmatch forbehaller sig ratten att forkorta och/eller forvranga texten inom ett framtoning alternativ ett besked sasom lagts ut gallande Hemsidan. 50plusmatch forbehaller sig dessutom ratten att neka alternativt ta bort profilen och/eller meddelandet, inte med att det har villig nagot fason kan resultera i att Medlemmen tillat domstol till skadeersattning. 50plusmatch age darutover riktig att vagra, deleta eller forma ett foto saso Medlemmen age lagt ut, inte med att detta skanke Medlemmen sann at skadeersattning.

forsavit profilen och/eller meddelandet befinner si ino strid med duglig praxis utländska kvinnor för äktenskap eller ino drabbning med avseende lagar sam bestammelse inom Nederlanderna.

SAK 5 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

uppger vid inskrivningen alternativt som han/hon framti uppger i samband med Tjansten ar kompletta, korrekta samt aktuella och att de icke innebara intrang villi tredje parts jamstalldhe.

Medlemmen tillat icke komplettera markli kontaktuppgifter som telefonnummer, hemsidor eller mejladresser i profilen. Medlemmen ska icke indicera ino profilen vilken genre utav medlemskap saso han/hon har. Genom att fylleri ino profilen skanke Medlemmen tillstand mo 50plusmatch att lagga ut dom dat saso anges i profilen kungen Hemsidan.

Medlemmen befinner sig inom allihopa lagen solo ledar och maste allena sta mot svars forut det varudeklaration sasom han/hon lagger ut pa Hemsidan.

innehallet inom den information saso lagts ut inte ar i brak med avseende grundnorm samt regler ino Nederlanderna sam att saken da ick befinner si orattmatig;

han/hon ick ska reta en annan Medlem tillsammans denna information, exempelvis – men icke endast – via att placer ut diskriminerande eller forolampande texter och/eller texter tillsammans ett sexuel alternativt erotis laddning och/eller placer ut nakenbilder alternativ villig nagot ovrig taktik, i enlighet me 50plusmatch’s kritik, reta en annan Medlem gallande nagot ovrigt metod;

50plusmatch inneha domstol att studera meddelanden emellanat Medlemmar saso har lagts ut villig Hemsidan om 50plusmatch inneha rimliga skal att formoda att innehallet i meddelandet icke uppfyller kraven enlig dessa allmanna premiss.